postheadericon Znieczulenie głębokie

Znieczulenie głębokie dzieli się na nasiękowe, przewodowe i rdzeniowe. Znieczulenie nasiękowe lub infiltracyjne jest znieczuleniem zakończeniowo-przewodowym, a roztwory środków znieczulających miejscowo podaje się podskórnie lub podśluzówkowo.

Znieczulenie przewodowe uzyskuje się przez podanie środka znieczulającego donerwowo, okołonerwowo, do zwojów lub splotów nerwowych. Stężenie leku powinno być tak dobrane, aby nie doszło do równoczesnego porażenia nerwów ruchowych. W znieczuleniu przewodowym okolic ciała, zaopatrywanych przez pojedyncze naczynia tętnicze (np. palce), do środka znieczulającego nie dodaje się środków zwężających naczynia krwionośne, gdyż występujące wówczas zaburzenia ukrwienia mogą doprowadzić do martwicy. Do znieczulenia przewodo-wego zaliczana jest również tzw. blokada szyjna, w której środek znieczulający wprowadza się w okolicę współczulnych nerwów szyjnych lub odcinka szyjnego nerwu błędnego, oraz tzw. blokada współczuł n a, polegająca na wstrzyknięciu środka znieczulającego w okolicę przykręgowych zwojów układu współczulnego.

Leave a Reply