postheadericon Zatrucie przewlekłe

Zatrucie przewlekłe występuje o wiele częściej, zwykle u osób ze skłonnościami psychopatycznymi, często wśród przestępców, którzy przyjmują kokainę w celu wywołania euforii. Kokainiści przyjmują kokainę przeważnie w postaci tabaki. Euforia kokainowa w przeciwieństwie do morfinowej charakteryzuje się ogólnym. pobudzeniem, któremu towarzyszy pobudzenie płciowe oraz halucynacje. Jakkolwiek w przypadku toksomanii kokainowej (nałogu kokainowego) nie występuje uzależnienie fizyczne, ani też nie stwierdza się objawów abstynencji. to jednak-leczenie jest bardzo trudne. Dłuższe przyjmowanie kokai- ny powoduje zwyrodnienie narządów miąższowych, charłactwo, ogólne wyniszczenie i w końcu w wyniku 2-3-letniego systematycznego przyjmowania kokainy prowadzi najczęściej do śmierci. Z tych względów stosowanie kokainy jest ograniczone licznymi przepisami.

Zastosowanie. Obecnie coraz rzadsze zastosowanie kokainy ogranicza się wyłącznie do znieczulenia błony śluzowej. Stosuje się ją w okulistyce, laryngologii i stomatologii, w stężeniach 0,5-10°/o. Nie można zapisywać kokainy in substantia.

Leave a Reply