postheadericon Wydzielanie żołądkowe

Wydzielanie żołądkowe. Prostaglandyny są silnymi stymulatorami czynności ruchowej przewodu pokarmowego, a czynnikami hamującymi czynność wydzielniczą tego układu. PGA2r PGEj i PGE2 podawane we wlewie dożylnym w dawce 0,2-1 ug/kg/min hamują wydzielanie kwaśnego soku żołądkowego, bez względu na rodzaj użytego pobudzenia. Silniej i dłużej działają syntetyczne 16,16-dimetylo-PG. Mechanizm antysekrecyjnego działania PG i jego fizjologiczne znaczenie nie są znane. Jednym ż kierunków badań nad PG jest ich kliniczne zastosowanie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Płuca. PGF2a kurczy oskrzela, natomiast PGE2 wywołuje ich rozkurcz. U chorych na dychawicę oskrzelową wrażliwość oskrzeli na działania kurczące PGF2tt podanej w aerozolu zwiększa się’ 10 000 razy w porównaniu z wrażliwością oskrzeli ludzi zdrowych. Próbuje się stosować aerozole PGE2 W leczeniu dychawicy oskrzelowej. Patofizjologiczna rola PGF2a i PGE2 W dychawicy oskrzelowej jest ciągle nie wyjaśniona.

Nerki i układ krążenia. .Do niedawna sądzono, że jedyną czynnością wewnątrzwydzielniczą nerek jest wytwarzanie przez część korową aparatu przykłębkowego reniny, która działa hipertensyjnie (p. ryc. 3.3). Ostatnio okazało się, że część rdzeniowa nerki wydziela PGE2, która działa rozkurczająco na naczynia. Czynnik kurczący naczynia nerki (np. angiotensyna II) obkurcza przede wszystkim naczynia włosowate kłębkowej części korowej, co wywołuje uwolnienie prostacykliny z części korowej nerki. Ponadto krew zostaje przemieszczona wewnątrz nerki do części rdzeniowej, która wówczas rozpoczyna wytwarzanie PGE2. Powstała PGE2 „przeciwstawia” się wewnątrznerkowo działaniu czynników kurczących naczynia kłębkowe w korze. Przypuszcza się również, że PG są miejscowymi hormonami sodopędnymi nerki.

Leave a Reply