postheadericon Uwolnienie noradrenaliny

Wydaje się, że egzogenne lub endogenne aminy katecholowe uwolnione ze struktur adrenergicznych są przede wszystkim rozkładane przez COMT, natomiast MAO działa głównie na aminy katecholowe znajdujące się wewnątrz neuronów adrenergicznych, lecz poza pęcherzykami ziarnistymi. Sprawność wychwytu i unieczynniania enzymatycznego amin katecholowych zależy od szybkości przepływu krwi przez tkanki

Uwolnienie noradrenaliny (NA) i jej dalsze losy pod wpływem potencjału czynnościowego w neuronie adrenergicznym. unerwione adrenergicznie. Przemiany noradrenaliny w synapsie adre- nergicznej przez potencjał czynnościowy zakończenia nerwowego przedstawiono na ryc. 2.15.

Działanie farmakologiczne. Noradrenalina, adrenalina i izoprenalina podane dożylnie zmieniają napięcie mięśni gładkich, czynność serca i metabolizm tkanek.

Leave a Reply