postheadericon Układ krążenia

Układ krążenia. Działanie leków atropinopodobnych na układ sercowo-naczyniowy nie jest jednoznaczne. Po podaniu atropiny w dawce do 1 mg występuje rzadkoskurcz, wywołany pobudzeniem ośrodka nerwu błędnego. Podanie dawki atropiny większej niż 2 mg wywołuje częstoskurcz spowodowany porażeniem receptorów M w układzie przewodzącym serca. Atropina nie wywiera praktycznie działania na kurcz- liwość mięśnia sercowego. Działanie atropiny na układ przewodzący serca bywa wykorzystywane w leczeniu rzadkoskurczu nadkomorowego.

Atropina wywołuje nieznaczny wzrost ciśnienia krwi i zmiennie wpływa na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych oraz na naczynia włosowate. W zatruciu atropiną zawsze występuje paradoksalne rozszerzenie łożyska naczyń włosowatych, objawiające się zaczerwienieniem skóry (histaminemia).

Losy w organizmie. Atropina, hioscyna oraz leki atropinopodobne nie zawierające grupy amoniowej dobrze się wchłaniają z przewodu pokarmowego i błon surowiczych. Amoniowe leki atropinopodobne wchłaniają się gorzej (ok. 25% podanej dawki). Atropina jednolicie rozmieszcza się we wszystkich narządach, część podanej dawki jest hydrolizowana enzymatycznie w wątrobie, jednak większa część leku wydala się w po-staci nie zmienionej z moczem. Około połowy podanej dawki atropiny wydala się po 24 h.

Leave a Reply