postheadericon Tolazolinę stosuje się doustnie

Tolazolinę stosuje się doustnie w dawce 25 mg 3 razy dziennie, domięśniowo lub dożylnie 10-100 mg. Miejscowo stosuje się 10% maści lub roztwory, pamiętając, że tolazolina ma działanie miejscowo drażniące.

Fentolamina gorzej wchłania się od tolazoliny z przewodu pokarmowego i jest stosowana doustnie w dawce 40-100 mg 3 razy dziennie. Domięśniowo lub dożylnie wstrzykuje się jednorazowo dawkę 5 mg.

Do pochodnych imidazoliny należy również klonidyna (Clonidine0, Haemiton, Catapresan) o złożonym i niezupełnie jeszcze znanym mechanizmie działania. Przyjmuje się, że hamuje ona wpływ neuroprzekaźni- ków układu współczulnego, głównie poprzez wpływ na presynaptyczne receptory a2 Klonidyna zwalnia czynność serca, zmniejsza objętość wy- rzuTöW5″”‘öfcrz przepływ krwi przez nerki. Dlatego też może ona powodować zatrzymanie jonów sodowych i wody w organizmie. Zwalnia kur- czliwość jelit i może wywoływać zaparcia. Klonidyna stosowana jest w nadciśnieniu tętniczym o różnej etiologii, zwłaszcza w nadciśnieniu samoistnym i wrtórnym. Bardzo korzystne jest podawanie klonidyny z po- chodnymi hydrazynoftalazyny. Łagodzi ona przyspieszenie czynności serca wywołane pochodnymi hydrazynoftalazyny, pochodne hydrazynoftalazyny zaś zapobiegają upośledzeniu czynności nerek, wywołanemu przez klonidynę. Klonidyna obniża również ciśnienie śródgałkowe, dlatego znalazła zastosowanie w leczeniu jaskry.

Leave a Reply