postheadericon Toksyczność i przeciwwskazania

Toksyczność i przeciwwskazania. Zatrucie ostre, występujące najczęściej w wyniku przedawkowania lub nadwrażliwości, objawia się zaburzeniami ze strony oun (zawroty głowy, oczopląs, uczucie ciepła, niepokój, ból głowy, drgawki) oraz ze strony narządu oddechowego i krążenia (utrudnione oddychanie, początkowo pobudzenie serca i zaczerwienienie skóry, następnie zwolnienie akcji serca, niemiarowość, bladość skóry, zapaść). Poza tym mogą wystąpić odczyny uczuleniowe, najczęściej jako zmiany skórne, a niekiedy nawet jako wstrząs uczuleniowy. Z tego względu zaleca się, zwłaszcza w przypadku prokainy, wykonanie przed jej zastosowaniem próby uczuleniowej. interakcje. Prokaina oraz inne pochodne kwasu p-aminobenzoesowego antagonizują działanie sulfonamidów. Dlatego nie należy podawać eto- formu w przysypkach z sulfonamidami, ani też ogólnie sulfonamidów z penicyliną prokainową.

Zastosowanie. Miejscowe — do znieczuleń głębokich. Tylko niektóre leki z tej grupy są stosowane w znieczuleniach powierzchniowych. Ogólne – w stanach skurczowych naczyń, w zaburzeniach rytmu serca, we wstrząsie, w łuszczycy, w sklerodermii oraz jako lek geriatryczny.

Leave a Reply