postheadericon Toksyczność

Toksyczność. Przedawkowanie tubokuraryny prowadzi do zaburzeń oddychania aż do zatrzymania oddechu włącznie. Mechanizm tego działania jest złożony, składa się nań bowiem porażenie mięśni, porażenie przepony oraz, w mniejszym stopniu, wywołany przez histaminę skurcz mięśni oskrzeli. Poza tym w wyniku działania na zwoje układu autonomicznego występuje tachykardia, zapaść oraz atonia jelit. W leczeniu zatrucia zaleca się inhibitory AchE oraz środki porażające zakończenia układu przywspółczulnego.

Interakcje. Działanie zwiotczające kuraryn jest wzmagane przez eter etylowy, halotan, cyklopropan, alkohol etylowy oraz barbiturany (sy- nergizm), co ma istotne znaczenie w klinice. Zastosowanie znieczulenia eterowego wymaga zmniejszenia o połowę dawki tubokuraryny. Natomiast inhibitory AchE wywierają działanie antagonistyczne w stosunku do alkaloidów kurary.

Leave a Reply