postheadericon Sympatykotonia

Sympatykotonia jest spowodowana utrudnieniem wchłaniania zwrotnego adrenaliny w zakończeniach adrenergicznych oraz hamującym działaniem na monoaminooksydazę (MAO).

Niezależnie od działania na zakończenia nerwów adrenergicznych, kokaina jako trucizna protoplazmatyczna stosunkowo silnie działa na serce. Przejawia się to zmniejszeniem kurczliwości oraz zwolnieniem przewodnictwa, aż do arytmii włącznie.

Kokaina bardzo szybko wchłania się z powierzchni błon śluzowych, szybko rozpada się w organizmie i tylko w niewielkich ilościach jest wydalana w postaci nie zmienionej z moczem. Znieczulenie utrzymuje się 15-30 min. Zwężające działanie kokainy na naczynia krwionośne powoduje zwolnione jej wchłanianie do krwiobiegu, a tym samym przedłużenie działania.

Leave a Reply