postheadericon Swoistość substratu

Swoistość substratu dla dekarboksylazy DOPA jest względna, gdyż od- szczepia ona dwutlenek węgla również od innych lewoskrętnych aromatycznych aminokwasów, np. od 5-hydroksytryptofanu. W procesie dekar- boksylacji z amfoterycznej DOPA powstaje silnie zasadowa dopamina, która jest pierwszą w toku biosyntezy aminą katecholową.

Wytworzenie noradrenaliny z dopaminy odbywa się przy udziale (3- -hydroksylazy dopaminy umiejscowionej w pęcherzykach ziarnistych. Enzym ten zawiera jako grupę prostetyczną jony miedziowe, a do jego sprawnego działania jest pożądana obecność kwasu askorbowego lub cysteiny. Na tym etapie kończy się biosynteza amin katecholowych w neuronach adrenergicznych. Natomiast komórki chromochłonne rdzenia nadnerczy zawierają jeszcze jeden enzym, a mianowicie N-metylotransfe- razę fenyloetanoloamin. Ten enzym katalizuje przenoszenie grupy metylowej z S-adenozylometioniny na grupę aminową noradrenaliny i w ten sposób przekształca ją w adrenalinę (p. wzór 2.8).

Losy w organizmie. Rozmieszczenie i gromadzenie. Aminy katecholowe są przechowywane w komórkach chromochłonnych rdzenia nadnerczy oraz w obwodowych i ośrodkowych neuronach adrenergicznych.

Leave a Reply