postheadericon Sukcynylocholina

Sukcynylocholina w nieznacznym stopniu jest również metabolizowana przez hydrolazę zasadową. Toksyczność i przeciwwskazania. Przedawkowanie pseudokuraryn powoduje podobne do kuraryn objawy związane z porażeniem mięśni szkieletowych. Przeciwwskazaniem do ich stosowania są schorzenia nerek, nużliwość mięśni, choroby oczu oraz genetycznie uwarunkowane zmniejszone stężenie pseudocholinoesterazy w osoczu, przy czym 2 ostatnie zaburzenia dotyczą przede wszystkim sukcynylocholiny.

Zastosowanie. Analogiczne do kuraryn. Pseudokuraryny zalecane są zwłaszcza w zabiegach endoskopowych, elektrowstrząsowych oraz podczas nastawiania zwichnięć oraz złamań kości.

Leave a Reply