postheadericon Środki znieczulające miejscowo

Mechanizm działania. Środki znieczulające miejscowo hamują przewodnictwo impulsów we włóknach nerwowych. Powodują one depolaryzację, uniemożliwiając repolaryzację włókna nerwowego (ryc. 5.3). Dzia

łanie środków znieczulających miejscowo nasila się przy zmniejszeniu stężenia jonów sodowych, co sugeruje, że zaburzają one wzrost przepuszczalności jonów sodowych, zapoczątkowujący powstawanie impulsów. Wykazano również, że działanie środków znieczulających miejscowo nasila się w środowisku zasadowym, w którym utrudniona jest dyso- cjacja leków z tej grupy, stosowanych przeważnie w postaci soli. Wynika z tego, że leki te przenikają przez błonę włókna nerwowego w stanie niezdysocjowanym. Kwaśne pH tkanek występujące m.in. w najbliższej okolicy ogniska procesów zapalnych ułatwia powstawanie formy zjonizowanej, a tym samym powoduje zmniejszenie siły działania środków znieczulających miejscowo.

Podział. Z klinicznego punktu widzenia środki znieczulające miejscowo można podzielić na leki stosowane do znieczulenia powierzchniowego oraz leki stosowane w znieczuleniu głębokim (nasiękowe, przewodowe, rdzeniowe). Natomiast biorąc pod uwagę budowę chemiczną leki tej grupy dzielimy na pochodne kwasu benzoesowego, pochodne kwasu p-aminobenzoesowego, pochodne kwasu hydroksybenzoesowego i kwasu acetylosalicylowego, amidy, pochodne chinoliny oraz inne (wzór 5.1).

One Response to “Środki znieczulające miejscowo”

Leave a Reply