postheadericon Środki znieczulające miejscowo o fizycznym mechanizmie działania

Ucisk na nerw, okołonerwowe wstrzyknięcie roztworów hipo- lub hiper- tonicznych oraz miejscowe oziębienie tkanek powodują przerwanie przewodnictwa nerwowego, a tym samym znieczulenie miejscowe. W chwili obecnej w praktyce klinicznej stosuje się jedynie oziębienie tkanek za pomocą chlorku etylu. Ze względu na niską temperaturę wrzenia (12,5°C) chlorek etylu zastosowany w postaci strumienia ze specjalnych, zaopatrzonych w wentyl ampułek, zawierających 50 lub 100 g związku, powoduje szybkie zamrożenie i znieczulenie tkanek. Stosuje się go w „małej” chirurgii przy nacinaniu ropni oraz w stomatologii przy usuwaniu zębów mlecznych. Nie wolno stosować chlorku etylu na uszkodzoną skórę. Dawniej chlorek etylu stosowano również do krótkotrwałego znieczulenia ogólnego.

W nerwobólu nerwu trójdzielnego stosuje się wstrzyknięcie alkoholu etylowego (0,5-3,0 ml) lub fenolu (2-5 ml 5% roztworu fenolu w glicerolu) do zwoju trójdzielnego (Gassera). Alkohol etylowy powoduje de- naturację białek nerwu. W nerwobólu nerwu trójdzielnego wyniki uzyskuje się również po stosowaniu zabiegów kriochirurgicznych.

Leave a Reply