postheadericon Sól sodowa chromoglikanu

Sól sodowa chromoglikanu (Intal) (p. rozdz. 3.2.3) stosowana u chorych na dychawicę oskrzelową w postaci wziewów zapobiega atakom przez hamowanie uwalniania przekaźników procesów uczuleniowych, w tym również i leukotrienów.

Wykazano, że kwąsy 7-oksy-13-prostynowe i 9,11-epoksyiminowy, pochodna PGH2, polifosforany floretyny i pochodne dibenzooksazepiny hamują działanie receptorowe eikozanoidów w niektórych tkankach. Żaden z tych receptorowych antagonistów nie jest stosowany klinicznie.

Świadome ruchy mięśni szkieletowych wywoływane są przez impulsy nerwowe powstające w komórkach piramidowych sfery ruchowej kory mózgu. Wypustki nerwowe tych komórek, jako szlaki piramidowe mózgu i rdzenia, biegną w słupach bocznych i przednich substancji białej rdzenia, ulegając skrzyżowaniu w rdzeniu przedłużonym lub w segmentach rdzeniowych. W rdzeniu kręgowym wypustki nerwowe komórek piramidowych łączą się z neuronami ruchowymi przednich rogów rdzenia, które unerwiają odpowiednie mięśnie szkieletowe.

Leave a Reply