postheadericon Serotonina kurczy mięśnie gładkie

Mechanizm działania. Serotonina kurczy mięśnie gładkie. Nie udało się jednak sklasyfikować receptorów serotoninowych, umiejscowionych w mięśniach gładkich. Podzielono je co prawda na receptor D (którego antagonistami są fenoksybenzamina, LSD i metyzergid) oraz receptor M (którego antagonistą jest morfina), lecz okazało się, że morfina jedynie hamuje uwalnianie Ach przez 5-HT z zakończeń cholinergicznych. Natomiast blokowanie receptora D przez fenoksybenzaminę i LSD nie jest konkurencyjne. Podobne trudności istnieją z klasyfikacją ośrodkowych receptorów tryptaminowych, a także z receptorowym mechanizmem pobudzania przez 5-HT aferentnej czynności chemoreceptorów nerwów czuciowych.

Działanie farmakologiczne. Serotonina jest stosowana wyłącznie w badaniach laboratoryjnych w postaci kreatyninosiarczanu 5-hydroksytrypt- aminy, nie ma natomiast zastosowania klinicznego. Po dożylnym wstrzyknięciu 5-HT w dawce 1-10 |.ig/kg masy ciała u większości zwierząt laboratoryjnych i ludzi, którzy jako ochotnicy poddali się badaniu, pojawia się gwałtowny i krótkotrwały spadek ciśnienia krwi wskutek podrażnienia przez 5-HT chemoreceptorów naczyniowych, uruchamiających odruch Bezolda-Jarischa, po czym następuje wzrost ciśnienia krwi dzięki bezpośredniemu działaniu kurczącemu 5-HT na naczynia krwionośne, a być mo/e również dzięki chronotropowemu i inotropowemu działaniu dodatniemu 5-HT na serce. Następnie z niewyjaśnionych przyczyn ciśnienie tętnicze ulega obniżeniu.

Serotonina drażni chemoreceptory w płucach, wywołując odruchowe zwolnienie czynności oddechowej, po czym pobudza chemoreceptory kłębka szyjnego, wywołując zwiększenie przewietrzania płuc. Inne dane o farmakologicznym działaniu 5-HT pochodzą wyłącznie z doświadczeń na zwierzętach. Serotonina kurczy wyosobnione narządy zbudowane z mięśni gładkich (żołądek, jelita, macicę). Stymuluje zakończenia większości nerwów czuciowych, zwoje autonomiczne oraz uwalnia aminy ka- techolowe z nadnerczy. Postulowana rola 5-HT jako neuroprzeltaźnika oun opiera się na wykryciu znacznych stężeń Lej aminy w międzymózT gowiu i śródmózgowiu oraz na wynikach badań neurofarmakologicznych.

Leave a Reply