postheadericon Rola serotoniny w organizmie

Rola serotoniny w organizmie. Przypuszcza się, że 5-HT odgrywa rolę neuroprzekaźnika oun w neuronach biorących udział w regulacji snu, czuwania, percepcji bólu oraz odruchów seksualnych.

Rezerpina, inhibitory MAO lub inhibitory dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych (p. rozdz. 2) zmieniają jednocześnie zawartość amin katecholowych i 5-HT w oun, dlatego też trudno rozsądzić, która z tych monoamin jest odpowiedzialna za działanie farmakologiczne tych leków. Interesująca jest również zdolność do biosyntezy 5-HT przez komórki srebrochłonne jelit i gromadzenie 5-HT przez krwinki płytkowe. Zaproponowano nazwę serotonina, gdyż przypuszczano, że 5-HT odgrywa istotną rolę w skracaniu czasu krwawienia, uwalniając się z rozpadających się krwinek płytkowych w miejscu przerwania ciągłości naczynia krwionośnego oraz stymulując agregację krwinek płytkowych.

Etiologia niektórych typów napadowych bólów głowy (np. migreny Hortona) być może jest związana z działaniem uwolnionej 5-HT na naczynia-oponowe. U szczurów 5-HT jest uwalniana łącznie z histaminą w odczynie zapalnym lub anafilaktycznym. Serotonina, podobnie jak histamina, zwiększa przepuszczalność naczyń włosowatych. I w tym przypadku rola 5-HT u człowieka nie została potwierdzona. Istnieje pogląd, że w rozwoju filogenetycznym świata zwierzęcego pojawienie się 5-HT poprzedziło pojawienie się amin katecholowych. W organizmie człowieka miałaby być autakoidem o znaczeniu zanikającym. Również i ten pogląd jest jednak krytykowany. Jedynie dalsze badania mogą przynieść odpowiedź na pytanie, jaka jest rola 5-HT w organizmie człowieka.

Leave a Reply