postheadericon Rodzaje znieczulenia miejscowego

W lecznictwie stosuje się 2 rodzaje znieczulenia miejscowego: znieczulenie powierzchniowe i znieczulenie głębokie (ryc. 5.2).

Znieczulenie powierzchniowe jest to znieczulenie wyłącznie zakończeniowe, w którym środek stosuje się bezpośrednio na zmienioną chorobowo skórę, błony śluzowe lub rany. Należy przy tym pamiętać, że przy otwartych ranach łatwo dochodzi do bardzo szybkiego wchłaniania leku do krwiobiegu, co może stwarzać niebezpieczeństwo zatrucia. Środki znieczulające powierzchniowo stosuje się w postaci przysypek, pędzlo- wań, okładów, przemywań, kropli lub rozpylania.

Leave a Reply