postheadericon Prostaglandyna E2

Prostaglandyna E2 i prostacyklina są uważane za hormony antagonizujące działanie aldosteronu i ADH w nerkach. Prostaglandyny Ax i A2 podane we wlewie dożylnym w dawce 1-5 [j.g/kg/min chorym z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym obniża ciśnienie skurczowe do wartości prawidłowych, przy jednoczesnym zwiększeniu przepływu nerkowego i zwiększeniu wydalania jonów sodowych przez nerki.

PGF2lt kurczy, a PGE2 rozkurcza naczynia krwionośne u większości gatunków zwierząt. PGE.!, PGE2, PGF2(l mogą wykazywać działanie arytmo- genne. Zastosowanie PG w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego nie wyszło poza próby kliniczne.

Odczyn zapalny. PGEX i PGE2 oraz prawdopodobnie PGG2 i PGH, (cykliczne nadtlenki) wytwarzają się w drugiej fazie odczynu zapalnego. PGE rozszerzają naczynia włosowate, zwiększają ich przepuszczalność, indukują migrację leukocytów i monocytów do ogniska zapalnego, a także zwiększają wrażliwość zakończeń czuciowych na ból wywołany bra- dykininą lub histaminą. Cykliczne nadtlenki (PGG2 i PGH2) są prawdopodobnie przekaźnikami odczynu bólowego.

Leave a Reply