postheadericon Propranolol

Propranolol (Inderal, Dociton) jest podstawowym lekiem, który wywiera silne działanie ß-adrenolityczne, lecz równocześnie pozbawione selektywności nieswoiste działanie błonowe (chinidynopodobne) i jest całkowicie pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. W związku z tym propranolol jest lekiem o znacznym działaniu kardio- depresyjnym i przeciwarytmicznym. Stosowany jest w leczeniu zaburzeń rytmu serca, w chorobie niedokrwiennej serca, w zawale mięśnia sercowego z niemiarowością, przeroście mięśnia komory lewej (cardiomyopa- thia obstructiva), w nadciśnieniu tętniczym, w zaburzeniach hiperkine- tycznych serca, w nadczynności gruczołu tarczowego, w leczeniu zaburzeń rytmu serca towarzyszących phaeochromocytoma, w nerwicach lękowych, w schizofrenii, migrenach, alkoholizmie.

Dobre wyniki uzyskano również w leczeniu choroby Parkinsona, w drżeniu rąk na tle miażdżycy lub drżeniu w przebiegu leczenia solami litu. Dawkowanie’ propranololu, podobnie jak w przypadku wszystkich leków tej grupy, jest indywidualne. Doustnie początkowo podaje się 10 mg 3 razy dziennie przed posiłkami, stopniowo zwiększając dawki (przy dobrej tolerancji) do 120 mg/24 h. Dożylnie wstrzykuje się 0,5-1,0 mg, powoli przez 2-3 min, przy czym maksymalna dawka dożylna nie może przekraczać 7 mg.

Pindolol. Pindolol (Pindolol hydrochloride0, Visken, LB46) jest najsilniej działającym lekiem ß-adrenoli tycznym. Pindolol działa na receptory 10-20 razy silniej niż propranolol, a jego działanie chinidynopodobne jest 20 razy słabsze od propranololu. Znosi działanie inotropowe dodatnie amin ka- techolowych na mięsień sercowy, zmniejsza- zużycie tlenu przez serce. Pindolol ma niewielkie właściwości sympatykomimetyczne w stosunku do receptorów ß-adrenergicznych. Wykazuje słabe działanie kardiodepre- syjne. Obniża równomiernie zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi. Stosowany jest w zaburzeniach rytmu serca: w częstoskurczu zatokowym, w napadowym częstoskurczu nadkomorowym, w skurczach dodatkowych wywołanych lekami, np. glikozydami naparstnicy, w trzepotaniu i migotaniu przedsionków. Korzystne działanie pindololu obserwuje się także w przebiegu niewydolności naczyń wieńcowych, w stanąch hiperkinetycznych układu krążenia, w nadciśnieniu tętniczym, w skojarzeniu z saluretykami i innymi lekami hipotensyjnymi. indywidualnie ustalone dawki doustne wynoszą 5-30 mg 3 razy dziennie przed posiłkami. Dożylnie wstrzykuje się 0,2-0,4 mg jednorazowo, maksymalnie do 2 mg/24 h.

Leave a Reply