postheadericon Prokaina

Prokaina pod nazwą Geriocain lub witamina H3 bywa również stosowana jako „lek odmładzający”. Wprawdzie współczesna nauka nie dysponuje przekonywającymi dowodami tego typu działania, niemniej terapia prokainą ma wielu zwolenników, którzy wysunęli hipotezę, wg której prokaina jako uniwersalny repolaryzator wpływa na przepuszczalność błon komórkowych, co z kolei umożliwia usuwanie z komórek nagromadzonych tam produktów przemiany materii. Te działania prokainy są przypisywane powstającemu w czasie jej rozpadu w organizmie DEAE (dietyloaminoetanolu), który in statu nascendi ma wywierać omówione wyżej działanie.

Inne pochodne z tej grupy wywierają słabsze od prokainy działanie ogólne, natomiast różnią się od niej toksycznością oraz czasem i siłą działania (tab. 5.2). losy w organizmie. Leki z tej grupy są względnie szybko rozkładane przez esterazy do kwasu p-aminobenzoesowego i odpowiedniego amino- alkoholu. Produkty rozpadu są wydalane przez nerki z moczem.

Leave a Reply