postheadericon Preparaty i dawkowanie

Typowe preparaty wybranych leków przeciwhistaminowych oraz dawkowanie podano w tab. 3.1. Leki hamujące uwalnianie histaminy i innych przekaźników reakcji uczuleniowej

Histamina jest tylko jednym z wielu autakoidów uwalnianych w przebiegu reakcji uczuleniowej, dlatego skuteczność leków przeciwhistaminowych w leczeniu tych odczynów jest niewielka. Do bardzo silnie działających leków, które zapobiegają uwalnianiu przekaźników odczynów uczuleniowych, takich jak histamina czy SRS-A (leukotrieny, p. rozdz. 3.5.5), należy sól sodowa chromoglikanu (Intal). Lek ten hamuje rozpad uczulonych mastocytów i innych komórek biorących udział w reakcji anafilaktycznej. Mechanizm tego działania nie jest w pełni wyjaśniony.

Leave a Reply