postheadericon Preparaty i dawkowanie

Cinchocainum hydrochloricum – roztwory lub maści 0,05-1% do znieczuleń powierzchniowych oraz 0,025-0,1% roztwory do znieczuleń głębokich.

Działanie miejscowo znieczulające wywiera wiele leków o różnej budowie chemicznej. Leki te jednak nie odznaczają się korzystniejszymi współczynnikami terapeutycznymi od leków omówionych wyżej. Zaliczyć do nich należy propipokainę (Falicain) wywierającą 10-krotnie silniejsze działanie od prokainy, ale wykazującą równocześnie prawie 10- -krotnie większą toksyczność. W odróżnieniu od prokainy działanie znieczulające propipokainy utrzymuje się kilka, a nawet kilkanaście godzin. Do znieczuleń powierzchniowych używa się 1% roztworów, do infiltracyjnych – 0,05-0,1%, a do przewodowych – 0,1-0,25%.

Leave a Reply