postheadericon Preparaty i dawkowanie

– 1. Polocainum hydrochloricum (Procainum hydrochloricum, Novocainum hydrochlo- ricum, Geriocainum, Gerovital, Vitaminum H3) – substancja oraz amp. 1, 2 lub 10 ml, zawierające 1-4% roztwory do znieczulenia nasiękowego, przewodowego lub rdzeniowego. Doustnie oraz dożylnie – 4 mg/kg.

– 2. Polocainum hydrochloricum (2%) cum Adrenalino. (0,005%).

– 3. Tetracainum (Pantocain, Amettioeaine) – roztwory 0,05-lł/o do znieczulenia powierzchniowego lub głębokiego. Ampułki po 10 mg, przy czym ogólna dawka nie powinna przekroczyć 40 mg.

– 4. Anaesthesinum (Aethylium p-aminobenzoicum, Benzocainum) – miejscowo w zasypkach, maściach lub czopkach w stężeniu 2-20°/o, doustnie 300-500 mg.

Leave a Reply