postheadericon Praktolol

Praktolol (Practolol hydrochloride0, Eraldin) jest ok. 5 razy słabszym antagonistą receptorów |3-adrenergicznych w sercu niż propranolol i ok. 300 razy słabiej niż propranolol znosi skutki stymulacji P-adr energicznej w mięśniach gładkich oskrzeli i naczyń krwionośnych. Praktolol jest kar- dioselektywnym lekiem p-adrenolitycznym. Praktolol praktycznie jest pozbawiony działania chinidynopodobnego i ma aktywność sympatyko- mimetyczną w stosunku do receptorów ß-adrenergicznych. W związku z tymi właściwościami praktolol stosuje się w chorobie niedokrwiennej serca, w zaburzeniach rytmu serca, zwłaszcza w częstoskurczu nad- komorowym, w przewlekłym migotaniu i trzepotaniu przedsionków.

Zachęcające wyniki uzyskano również w leczeniu nerwic lękowych, migrenach, nadczynności gruczołu tarczowego. W ostatnim jednakże okresie opisano wiele działań niepożądanych praktololu, obejmując je wspólną nazwą „zespołu oczno-śluzówkowo-skórnego”, który może rozwinąć się nie tylko w czasie leczenia, ale i wiele miesięcy po jego ukończeniu. Zaburzenia oczne, które są najbardziej charakterystyczne dla ww. zespołu są określane jako „bolesne suche oko” i objawiają się przekrwieniem i stanem zapalnym spojówek oraz zmniejszeniem wydzielania łez. Włókniejące zapalenie błon surowiczych obejmujące otrzewną, opłucną i osierdzie, opisano jako dalsze cechy „zespołu oczno-śluzówkowo-skór- nego”. Zmiany na skórze przybierające postać egzemy, liszaja czerwonego, płaskiego lub wyprysków w okolicy kolan i łokci. Dość częste występowanie „zespołu oczno-śluzówkowo-skórnego” spowodowało, że praktolol podaje się obecnie tylko, w stanach wymagających krótkiego leczenia i wyłącznie w warunkach klinicznych.

Leave a Reply