postheadericon Porażenie zakończeń czuciowych

Porażenie zakończeń czuciowych można uzyskać drogą fizyczną, np. przez oziębienie, lub chemiczną – przez zastosowanie leków odwracalnie hamujących powstawanie impulsów w zakończeniach czuciowych lub ich przewodzenie w nerwach czuciowych. Siła działania środków znieczulających miejscowo zależy od rodzaju włókien nerwowych. Środki te hamują przede wszystkim przewodnictwo w drobnych bezmielinowych włóknach, a dopiero później we włóknach grubych, zawierających dużo mieliny. Dlatego najpierw pojawia się utrata czucia bólu i temperatury, a następnie kolejno czucia dotyku, czucia wewnętrznego i napięcia mięśniowego. Za pomocą środków znieczulających miejscowo uzyskuje się zniesienie bólu pozwalające na wykonywanie zabiegów chirurgicznych. Jednakże „duże” zabiegi chirurgiczne wykonywane w znieczuleniu miejscowym mogą wyzwalać u człowieka przytomnego odruchy psychiczne i somatyczne znacznie utrudniające wykonanie zabiegu.

Przy stosowaniu środków znieczulających miejscowo należy pamiętać, że po wchłonięciu się z miejsca zastosowania mogą one wywierać działanie ogólne, przy czym szybkość wchłaniania jest wprost proporcjonalna do stężenia leku. Utrudnienie wchłaniania leku z miejsca jego podania można uzyskać przez dodatek leków zwężających naczynia, jednakże należy każdorazowo rozważyć przeciwwskazania do ich stosowania.

Leave a Reply