postheadericon Podwzgórze

Podwzgórze reguluje więc czynności autonomicznego układu nerwowego. Układ limbiczny reguluje czynności emocjonalne. W regulacji czynności ruchowych szczególną rolę odgrywa ciało prążkowane i istota czarna.

Swoiste ośrodki podkorowe regulują zatem nie tylko czynność poszczególnych narządów oraz przekazują sygnały z tych narządów do kory

móżgu, ale również regulują poszczególne procesy psychiczne. Zaburzenia czynności struktur podkorowych powodują zmiany w prawidłowych czynnościach kory mózgu, prowadząc do stanów patologicznych. Kora mózgu człowieka reguluje czynności psychiczne: myślenie, procesy pamięci i uczenia się.

Leave a Reply