postheadericon Pochodne kwasu p-hydroksybenzoesowego

Pochodne kwasu hydroksybenzoesowego pod względem działania i toksyczności nie różnią się od innych leków znieczulających miejscowo i w Polsce nie są praktycznie stosowane. Natomiast zsyntetyzowany przez Jerzmanowską ester kwasu acetylosalicylowego i dietyloaminoetanolu (Edan) odznacza się podobnym, lecz dłużej trwającym od prokainy działaniem znieczulającym miejscowo, któremu towarzyszy przeciwzapalne i ośrodkowe działanie przeciwbólowe kwasu acetylosalicylowego. W odróżnieniu od innych leków tej grupy preparat Edan działa znieczulająco miejscowo w tkankach zmienionych zapalnie. Stosowany jest w znie-czuleniu nasiękowym i przewodowym w stomatologii, laryngologii i ginekologii.

Edan – ampułki zawierające oddzielnie rozpuszczalnik oraz 100 mg preparatu, z którego, ex tempore sporządza się 0,5-5% roztwory. Ogólna’jednorazowa dawka nie powinna być większa od 400 mg, a dzienna od 1 g. Dożylnie lub domięśniowo stosuje się w dawkach dobowych 50-100 mg (400 mg).

Leave a Reply