postheadericon Pobudzenie

Pobudzenie |}-adrenergiczne obejmuje znacznie szerszy zakres regulacji czynności organizmu niż pobudzenie a. Oprócz wpływu na mięsnie gładkie (rozkurcz) receptory |3:adrenergiczne regulują czynność serca (zwiększenie częstośći skurczów), a także metabolizm (hormonalne działanie adrenaliny). W zakresie pobudzenia P-adrenergicznego aktywacja układu współczulnego wywołuje w wielu przypadkach przeciwne efekty niż pobudzenie receptorów cholinergicznych M układu przywspółczul- nego.

Pobudzenie (3-adrenergiczne jest związane z uczynnieniem błonowego enzymu cyklazy adenylowej. Enzym ten katalizuje przemianę kwasu ade- nozynotrifosforowego (ATP) do cyklicznego kwasu 3′,5’-adenozynomo- nofosforowego (cAMP). Ten cykliczny nukleotyd jest uważany za „drugi przekaźnik”, który przenosi do wnętrza komórki sygnał „nadany” przez aminę katecholową na receptorze (J-adrenergicznym, po czym cAMP jest rozkładany do nieczynnego 5’-AMP przez cytoplazmatyczny enzym fosfodiesterazę.

Leave a Reply