postheadericon Pobudzanie układu współczulnego

Pobudzanie układu współczulnego przez angiotensynę przez uwalnianie noradrenaliny z zakończeń nerwów obwodowych oraz ułatwianie przewodzenia bodźców w pniach układu współczulnego jest drugim, obok bezpośredniego, mechanizmem obkurczania naczyń. U ludzi skurcz naczyń włosowatych w skórze i w mięśniach kończyn, wywołany angio- tensyną II, odbywa się głównie przez pobudzenie układu współczulnego. Leki blokujące receptory hamują wywołany angiotensyną II skurcz na- czyń^włosowatych w łożysku obwodowym, lecz nie hamują skurczu naczyń trzewnych i nerkowych.

Angiotensyna II pobudza ściany naczyń krwionośnych, zwłaszcza śród- błonek, do wytwarzania prostacykliny oraz nasila biosyntezę prostaglan- dyn, zwłaszcza PGE2 w nerkach. Uwolnione prostaglandyny znoszą presyjne działanie układu angiotensyna-renina-aldosteron-ADH. Prostacykli- na i PGE2 powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększenie przesączania nerkowego, wywołują natriurezę, hamując uwalnianie aldo- steronu, oraz znoszą działanie ADH w kanalikach nerkowych.

Leave a Reply