postheadericon Po dożylnym podaniu sukcynylocholiny

Działanie farmakologiczne. Po dożylnym podaniu sukcynylocholiny może pojawić się krótkotrwały przykurcz mięśni szkieletowych, spowodowany pobudzeniem zakończeń ruchowych. Działanie to ustępuje po kilku sekundach i pojawia się zwiotczenie mięśni, utrzymujące się • ok. 8 min. Czasami kilkanaście godzin po zastosowaniu leku pojawiają się bóle mięśniowe. Sukcynylocholina zastosowana dożylnie w dawce 0,5–

– 1 mg/kg wywiera działanie utrzymujące się ok. 5 min. Jakkolwiek wywiera ona wybiórcze działanie na zakończenia nerwów ruchowych, to jednak podana w dużych dawkach w obrębie narządu krążenia wywołuje podobne efekty jak Ach. Leki z tej grupy nie wywierają działań niepożądanych, charakterystycznych dla tubokuraryny, powodują one jednak wzrost ciśnienia śródgałkowego.

Losy w organizmie. Pseudokuraryny wchłaniają się słabo z przewodu pokarmowego. Sukcynylocholina, jako związek zawierający 2 grupy estrowe, jest dobrym substratem dla pseudocholinoesterazy osocza. Powstaje wówczas bursztynian monocholiny, który jest 6-krotnie wolniej rozkładany i wywiera ok. 20-krotnie słabsze działanie od pochodnej di- cholinowej. Należy pamiętać, że u jednego na 3 tysiące pacjentów stężenie osoczowe AchE jest nietypowe i u tych chorych enzymatyczny rozkład sukcynylocholiny jest wolniejszy. W zatruciu sukcynylocholiną stosowanie inhibitorów AchE, jak już wspomniano, jest bezwzględnie przeciwwskazane.

Leave a Reply