postheadericon Pęcherzyki ziarniste

Pęcherzyki ziarniste spełniają kilka funkcji. Wychwytują one dopa- minę, która ulega wewnątrz pęcherzyków hydroksylacji do noradrenaliny. Również egzogenna noradrenalina i adrenalina są czynnie wychwytywane i gromadzone w pęcherzykach. Wewnątrz ziarnistości zasadowe aminy katecholowe są wiązane przez takie kwaśne substancje, jak ATP, RNA i białko – chromograninę. Przechowywanie amin katecholowych w postaci kompleksów chroni je przed dyfuzją i rozkładem enzymatycz-nym. Około V, ogólnej zawartości noradrenaliny w zakończeniach ner-

wów współczulnych jest „zmagazynowane” w pęcherzykach, a reszta znajduje się w cytoplazmie. Unieczynnianie. Aminy katecholowe wstrzyknięte dożylnie są szybko usuwane z krążenia. Biologiczny okres półtrwania noradrenaliny we krwi jest krótszy niż 1 min. Pierwotną przyczyną znikania amin ka- techolowych z krwi jest ich intensywne wychwytywanie przez tkanki, gdyż krew nie zawiera enzymów rozkładających aminy katecholowe.

Noradrenalina i w mniejszym stopniu adrenalina są wychwytywane przez zakończenia nerwów współczulnych w sercu, śledzionie, płucach i przez komórki chromochłonne (tzw. wychwytx), a lakże przez pozaneu- ronalne struktury komórkowe (tzw. wychwyt2). „Wychwyt2″ jest jedynym sposobem usuwania z krążenia izoprenaliny, która nie jest substra- tem dla „wychwytui”.

Leave a Reply