postheadericon Ostre przypadkowe zatrucia lekami

Ostre przypadkowe zatrucia lekami przeciwhistaminowymi spotyka się wśród dzieci (kolorowe drażetki są łykane jako cukierki). Dla dzieci do lat 10 dawka większości leków przeciwhistaminowych zawarta w 20-40 drażetkach bywa dawką śmiertelną. Zatrucie w pierwszej fazie objawia się silnym pobudzeniem oun łącznie z halucynacjami i drgawkami. Rozszerzone źrenice, zaczerwienienie twarzy i gorączka przypominają obraz zatrucia atropiną. W drugiej fazie zatrucia pojawia się utrata przytomności i śpiączka, kończąca się porażeniem ośrodka naczynioruchowego. Nie ma swoistego leczenia zatrucia lekami przeciwhistaminowymi – leczenie jest wyłącznie objawowe.

Interakcje. Może wystąpić sumowanie psychodepresyjnego działania leków przeciwhistaminowych po ich podaniu z barbituranami, rezerpiną, alkoholem lub pochodnymi chlorofenotiazyny. Działanie atropinopodob- ne leków przeciwhistaminowych nasila się po zastosowaniu ich z syntetycznymi lekami cholinolitycznymi, pochodnymi chlorofenotiazyny oraz IMAO. Leki przeciwhistaminowe osłabiają hormonalne działanie steroidów, a mianowicie androgenów, progesteronu i hydrokortykosteronu.

Leave a Reply