postheadericon Orcyprenalina

Orcyprenalina (Orciprenaline sulfate0, Alupent, Astmopent), wykazuje pewną wybiórczość w pobudzającym działaniu na receptory (3-adrener- giczne w różnych narządach. Najsilniej pobudza receptory (3-adrener- giczne w mięśniach oskrzeli, słabiej w mięśniu sercowym i w układzie przewodzącym, a najsłabiej w mięśniach gładkich naczyń. W związku z tym profilem działania orcyprenalina jest częściej stosowana w dychawicy oskrzelowej niż izoprenalina. Orcyprenalina nie wywołuje spadków ciśnienia krwi, a jej mierne pobudzające działanie na receptory (3- -adrenergiczne mięśnia sercowego objawia się jako ^działanie inotro- powe dodatnie, a nie jako działanie arytmogenne. Zwiększenie minutowej objętości wyrzutowej serca przez orcyprenałinę jest korzystnym działaniem „ubocznym” podczas leczenia dychawicy oskrzelowej, gdyż zapobiega wystąpieniu groźnego powikłania tej choroby, jakim jest serce płucne. Orcyprenałinę stosuje się również w innych stanach skurczowych oskrzeli, w rozedmie płuc, w krzemicy, w bronchoslcopii itd.

Inne zastosowanie orcyprenaliny to leczenie bloku przedsionkowo-ko- morowego oraz zapobieganie wystąpieniu napadów zespołu Adamsa-Sto- kesa. W tych przypadkach orcyprenalina działa słabiej od izoprenaliny, lecz jest od niej bezpieczniejsza.

Orcyprenałinę stosuje się pozajelitowo, doustnie i we wziewach. Domięśniowo lub podskórnie podaje się 0,5-1 mg, a dożylnie wstrzykuje się powoli 0,25-0,5 mg leku lub podaje się we wlewie kroplowym z prędkością 2-20 ug/min. Doustnie orcyprenałinę stosuje się 4 razy dziennie w dawce 10-20 mg. Do wziewów stosuje się 2% roztwory. Orcyprenalina jest lekiem o dłuższym działaniu na drzewo oskrzelowe niż epinefryna i izoprenalina. Poprawa wskaźników spirometrycznych u chorych na dychawicę oskrzelową utrzymuje się 2-6 h, w zależności od drogi podania orcyprenaliny.

Leave a Reply