postheadericon Omawiane aminy

Omawiane aminy dobrze się wchłaniają z przewodu pokarmowego, przechodzą przez barierę krew mózg, a także bez trudności przenikają przez błonę presynaptyczną i błonę pęcherzyków ziarnistych, co jest podstawą mechanizmu ich działania. Można przypuszczać, że mechanizm działania np. amfetaminy polega na wypieraniu z pęcherzyków ziarnistych neuroprzekaźnika na zasadzie podobieństwa strukturalnego amfetaminy i noradrenaliny.

Wydaje się, że amfetamina wypiera noradrenalinę głównie z tzw. płytkich magazynów neuronalnych, tj. tych, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie błony presynaptycznej i stanowią ruchliwą pulę neuroprzekaźnika, z której pochodzi noradrenalina uwalniana przez impulsa- cję w neuronach adrenergicznych do szczeliny synaptycznej (ryc. 2.21).

Aminy sympatykomimetyczne o działaniu pośrednim pobudzają ośrodkowe i obwodowe synapsy adrenergiczne. Pobudzenie struktur adrenergicznych oun objawia się jako działanie psychoanaleptyczne (p. rozdz. 6).

Leave a Reply