postheadericon Obniżenie ciśnienia krwi

W przeciwieństwie do leków a- lub’ (3-adrenoli tycznych guanetydyna hamuje jednoczesne odpowiedzi pochodzące-z obu typów receptorów adrenergicznych, głównie z receptorów (3-adrenergicznych serca i a-adre- nergicznych naczyń krwionośnych, wskutek zmniejszania zawartości neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej. Działanie hipotensyjne gua- netydyny jest silniejsze u chorych z nadciśnieniem tętniczym niż u osób z ciśnieniem prawidłowym. Po doustnym podaniu leku obniżenie ciśnienia skurczowo-rozkurczowego pojawia się dopiero po dwu dniach i trwa nawet po zaprzestaniu leczenia przez kilkanaście dni.

Obniżenie ciśnienia krwi jest silnie zaznaczone u chorych leżących, gdyż zablokowanie neuronów adrenergicznych uniemożliwia wyrównawcze obkurczenie naczyń krwionośnych, jakie zwykle występuje przy zmianie pozycji z leżącej na stojącą. Z tego samego powodu podczas leczenia guanetydyną mogą wystąpić omdlenia ortostatyczne lub omdlenia po gwałtownym wysiłku (brak wyrównawczego częstoskurczu, zanik odruchu Valsalvy). Inne działania niepożądane guanetydyny, które są związane z blokadą neuronu adrenergicznego, to rzadkoskurcz, obrzęk i przekrwienie błon nosa, zahamowanie ejakulacji, ogólne osłabienie. Biegunka, występująca podczas leczenia guanetydyną, jest prawdopodob-nie związana z uwalnianiem 5-hydroksytryptaminy z komórek srebro- chłonnych jelitowych. Poza tym guanetydyna jest mało toksyczna, nie uszkadza narządów miąższowych i szpiku. Guanetydyna jest bezwzględnie przeciwwskazana w guzie chromochłonnym rdzenia nadnerczy, gdyż uczulając postsynaptyczne struktury adrenergiczne może doprowadzić do śmiertelnego zatrucia endogennymi aminami katecholowymi. Z podanych względów nie można kojarzyć guanetydyny z inhibitorami MAO, natomiast stosuje się ją w leczeniu skojarzonym z innymi lekami hipo- tensyjnymi.

Guanetydyna wchłania się nierównomiernie z przewodu pokarmowego x (zwykle 30-50% podanej dawki), a potem bardzo wolno wydala się z organizmu. Guanetydyna jest typowym lekiem kumulującym się, co należy uwzględnić przy jej dawkowaniu.

Leave a Reply