postheadericon Norepinefryna

Podczas trwania wlewu norepinefryny należy nieustannie kontrolować ciśnienie tętnicze chorego i prowadzić obserwację elektrokardioskopo- wą. Ciśnienie krwi nie powinno przekraczać granic ciśnienia normalnego dla danego chorego, gdyż zwiększenie oporu obwodowego i zmniejszenie przepływu krwi przez tkanki, wywołane zbyt dużą dawką norepinefryny, może być niebezpieczne dla życia chorego. Zbyt szybki wlew norepinefryny wywołuje skurcz żyły z następowym zakrzepem i martwicą otaczającej tkanki.

Norepinefryna podana doustnie rozkłada się w przewodzie pokarmowym, a podana podskórnie słabo się wchłania i może wywołać miejscową martwicę tkanek. Zastosowanie norepinefryny w niedociśnieniu tętniczym, zapaści krążeniowej i we wstrząsie przedstawiono w rozdz. 6. Norepinefryna nie może być stosowana u kobiet w ciąży, gdyż pobudzenie receptorów a-adrenergicznych ciężarnej macicy prowokuje ją do czynności skurczowej.

Leave a Reply