postheadericon Nieswoiste działanie błonowe leków

Nieswoiste działanie błonowe leków (3-adrenolitycznych jest związane z podobieństwem budowy chemicznej tych leków i środków znieczu-

łających miejscowo. Na przykład propranołoł działa 3 razy silniej znieczulająco miejscowo niż -prokaina. Nieswoiste działanie błonowe leków (3-adrenolitycznych przeciwnie niż ich szczątkowa aktywność agonistycz- na nasila działanie kardiodepresyjne, lecz jednocześnie wzmacnia działanie przeciwarytmiczne leków !3-adrenolitycznych.

Niektóre leki (3-adrenolityczne, np. praktolol, wykazują większe powinowactwo do receptorów (3-adrenergicznych mięśnia sercowego (receptorów (3^ niż mięśni gładkich oskrzeli i naczyń krwionośnych (receptorów (J2). To kardioselektywne działanie praktololu jest wykorzystywane klinicznie.

Leave a Reply