postheadericon Niektóre zespoły chorobowe

Niektóre zespoły chorobowe, w patogenezie których pewną rolę odgrywa zaburzenie biogenezy, magazynowania, wyzwalania lub unie- czyilniania amin katecholowych, są wskazaniem do terapeutycznego zastosowania leków ß-adrenolitycznych. Wskazania dotyczą zespołów chorobowych układu krążenia i serca, oun, gruczołów wydzielania wewnętrznego i jeszcze innych stanów patologicznych (abstynencja alkoholowa, jaskra). Szczegółowe omówienie tych chorób czytelnik znajdzie w podręcznikach farmakologii klinicznej.

Przeciwwskazania. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania leków ß-adrenolitycznych jest rozwinięta niewydolność krążenia, wstrząs, częściowy lub całkowity blok serca, rzadkoskurcz zatokowy, podciśnienie, mocznica, kwasica metaboliczna w przebiegu niewyrównanej cukrzycy. Blokady ß-adrenergicznej nie należy również stosować w dychawicy oskrzelowej, w sercu płucnym przewlekłym, stanach skurczowych oskrzeli z wyjątkiem kardioselektywnych leków ß-adrenolitycznych i to z wielką ostrożnością i pod osłoną sympatykomimetyków.

Leave a Reply