postheadericon Następstwa pobudzenia a- i P-adrenergicznego

W mięśniach gładkich pobudzenie receptorów a wywiera przeciwne działanie niż pobudzenie receptorów (3. Pobudzenie a-adrenergiczne wywołuje skurcz mięśni gładkich, a stymulacja fJ-adrenergiczna – rozkurcz mięśni gładkich. Dlatego noradrenalina wywołuje skurcz wszystkich naczyń krwionośnych, a izoprenalina ich rozkurcz (ryc. 2.17), natomiast adrenalina kurczy naczynia zawierające głównie receptor a (np. naczynia trzewne), a rozkurcza naczynia zawierające głównie receptory |3 (np. naczynia wieńcowe). Z tego samego powodu izoprenalina znacznie silniej znosi skurcz oskrzeli w napadzie dychawicy oskrzelowej niż noradrenalina. Umiejscowienie receptorów a- i (3-adrenergicznych w różnych narządach unerwionych współczulnie przedstawiono na ryc. 2.17.

W mięśniu sercowym i w układzie przewodzącym serca występują prawdopodobnie wyłącznie receptory (3-adrenergiczne. Pobudzenie tych receptorów wywołuje typową reakcję tego narządu na pobudzenie adre- nergiczne.

Wrażliwość receptorów a i (3 w stosunku do trzech zasadniczych amin katecholowych przedstawiono na ryc. 2.18. Hormonalne działanie adrenaliny, przejawiające się pobudzeniem katabolizmu węglowodanów i lipidów oraz zwiększeniem zużycia’ tlenu przez narządy (m.in. mięsień sercowy) jest związane z pobudzeniem receptorów |3-adrenergicznych.

Leave a Reply