postheadericon Naczynia krwionośne

Naczynia krwionośne. Na podstawie znajomości skutków pobudzenia receptora (3-adrenergicznego w mięśniach naczyń krwionośnych można przewidzieć, że leki (3-adrenolityczne będą wywoływały skurcz naczyń i zwiększenie oporu obwodowego takie działanie obserwowano wielokrotnie w doświadczeniach na zwierzętach. U ludzi dawki lecznicze leków (3-adrenolitycznych zmniejszają przepływ krwi przez niektóre łożyska naczyniowe (m.in. wieńcowe), lecz fakt ten należy wiązać raczej ze zmniejszeniem objętości wyrzutowej serca. Jednocześnie leki te stosuje się w chorobie nadciśnieniowej, a mechanizm ich hipotensyjne- go działania jest prawdopodobnie głównie związany z działaniem leków na aparat przykłębuszkowy nerek.

Inne narządy zbudowane z mięśni gładkich. Wyłączenie oskrzeli i oskrzelików spod kontroli układu adrenergicznego wywołuję ich skurcz, szczególnie silnie wyrażony u chorych na dychawicę oskrzelową.

Przy stosowaniu kardioselektywnych leków ß-adrenolitycznych istnieje mniejsza możliwość występowania stanów skurczowych oskrzeli.

Leave a Reply