postheadericon Metabolizm

Losy w organizmie. Metabolizm pochodnych chinoliny o działaniu znie-czulającym miejscowo nie został dotychczas wystarczająco poznany.

Toksyczność i przeciwwskazania. Stężone roztwory cynchokainy uszkadzają tkanki, powodując ich martwicę. Toksyczne dawki cyncho- kainy (100 mg podskórnie) wywierają wpływ na oun oraz na narząd krążenia. Zatrucia występują w wyniku przedawkowania, lub też na skutek pomyłki i użycia do znieczulenia zamiast prokainy – cynchokainy (Percaine).

Leave a Reply