Archive for the ‘Medycyna’ Category

postheadericon Ośrodkowy układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy. PGE2 podana w ilościach nano- gramowych do bocznej komory mózgu zwierząt wywołuje wzrost temperatury ciała. W czasie hipertermii wywołanej toksynami bakteryjnymi zwiększa się zawartość PG w płynie mózgowym. Prostaglandyny są potencjalnymi przekaźnikami odczynu hipertermicznego podane do oun wywołują senność i katatonię.

Oko. PGEi i PGE2 W stężeniu 0,025-0,1% wkroplone do worka spo-jówkowego wywołują wzrost ciśnienia śródgałkowego, związany głównie ze zwiększeniem przepuszczalności naczyń włosowatych. W stanach zapalnych (uveitis, iridocyclitis) PGEi pojawia się w płynie przedniej komory oka. Dyskutowana jest rola PG w wywoływaniu jaskry pourazowej.

Read the rest of this entry »

postheadericon Sól sodowa chromoglikanu

Sól sodowa chromoglikanu, będąc inhibitorem fosfodiesterazy, zwiększa komórkowe stężenie cAMP, co przez blokadę „kanałów wapniowych’’ może wywoływać „stabilizację” błon komórkowych. Najkorzystniejsze wyniki leczenia preparatem Intal obserwuje się w zapobieganiu występowania ataków w przebiegu egzogennej (o podłożu zakaźnym) dychawicy oskrzelowej u dzieci i u dorosłych. Lek ten działa również korzystnie w pyłkowicy, powysiłkowym zespole dychawiczym, a nawet w przewlekłym nieżycie oskrzeli. Intal bardzo słabo wchłania się z przewodu pokarmowego, toteż głównie podawany jest drogą wziewną przez ‚specjalne inhalatorki.

Read the rest of this entry »

postheadericon Kaptopril

Angiotensyna II w dużym stężeniu osiąga narządy zaopatrywane przez krew tętniczą krążenia dużego. W narządach tych znaczna część angiotensyny II ulega enzymatycznemu rozkładowi. W ten sposób warunkiem utrwalonego nadciśnienia, wywołanego przez angiotensynę, jest ciągłe tworzenie się reniny. (Kaptopril i enalapiril są inhibitorami konwertazy płucnej, stosowanymi w leczeniu choroby nadciśnieniowej).

Read the rest of this entry »

postheadericon Środki znieczulające miejscowo

Mechanizm działania. Środki znieczulające miejscowo hamują przewodnictwo impulsów we włóknach nerwowych. Powodują one depolaryzację, uniemożliwiając repolaryzację włókna nerwowego (ryc. 5.3). Dzia

łanie środków znieczulających miejscowo nasila się przy zmniejszeniu stężenia jonów sodowych, co sugeruje, że zaburzają one wzrost przepuszczalności jonów sodowych, zapoczątkowujący powstawanie impulsów. Wykazano również, że działanie środków znieczulających miejscowo nasila się w środowisku zasadowym, w którym utrudniona jest dyso- cjacja leków z tej grupy, stosowanych przeważnie w postaci soli. Wynika z tego, że leki te przenikają przez błonę włókna nerwowego w stanie niezdysocjowanym. Kwaśne pH tkanek występujące m.in. w najbliższej okolicy ogniska procesów zapalnych ułatwia powstawanie formy zjonizowanej, a tym samym powoduje zmniejszenie siły działania środków znieczulających miejscowo.

Read the rest of this entry »

postheadericon Kliniczne wskazania do stosowania leków

Zatrucie może wystąpić po przedawkowaniu leków i jest związane z zasadniczym działaniem farmakologicznym leków ß-adrenolitycznych. Działanie ß-adrenolityczne i nieswoiste działanie błonowe leków może wyzwolić ukrytą niewydolność krążenia. Opisywano rzadkoskurcz, blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, a nawet zatrzymanie krążenia, prowadzące do śmierci klinicznej. Innym niebezpiecznym powikłaniem jest zespół ostrej hipotensji i stany skurczowe oskrzeli. Trudność leczenia tych powikłali polega na nieskuteczności leków ß-adrenomime- tycznych jako ewentualnych odtrutek. W zwalczaniu skutków zablokowania receptorów ß-adrenergicznych w sercu stosuje się glikozydy na- sercowe, glukagon, sole wapnia, atropinę, wlewy kroplowe glukozy. Stany skurczowe oskrzeli zwalcza się za pomocą typowych leków rozszerzających oskrzela.

Read the rest of this entry »

postheadericon Pochodne kwasu paminobenzoesowego

Budowa chemiczna. Proste estry kwasu p-aminobenzoesowego (amino- benzoesan etylu – etoform, aminobenzoesan izobutylu – cykloform, aminobenzoesan butylu – skuroform, aminobenzoesan metylu – orto- forrn, hydroksyaminobenzoesan metylu – nowortoform) nie rozpuszczają się w wodzie i *z tego względu są stosowane wyłącznie w postaci zasypek, maści lub czopków. Niekiedy w celu znieczulenia błony śluzowej żołądka stosowane są również doustnie. Natomiast estry aminoalkoholi kwasu p-aminobenzoesowego dobrze rozpuszczają się w wodzie i mogą być stosowane do znieczulenia głębokiego. Najstarszym środkiem z tej grupy jest zsyntetyzowana w 1905 r. przez Einhorna prokaina (Polocaine). Ponadto do grupy tej zalicza się chloroprokainę, tetrakainę (Pantocaine), butakainę, butaminę (Tutakaine), tolikainę (Baycain), leucynokainę, di- metokainę (Larocain) i in.

Read the rest of this entry »

postheadericon Fenoksybenzamina

Fenoksybenzamina podana doustnie (20-200 mg/24 h) kumuluje się, a jej działanie rozwija się powoli i trwa długo. Po podaniu jednorazowej dawki 200 mg spadek ciśnienia krwi utrzymuje się 2-4 dni. Lek podany we wlewie kroplowym (1 mg/kg masy ciała w 500 ml 5% roztworu glukozy w ciągu 1-2 h) zaczyna działać dopiero po pół godzinie, a jego działanie na układ krążenia utrzymuje się kilkanaście godzin.

Read the rest of this entry »

postheadericon Związki przeciwserotoninowe

Nie ma takiego antagonisty 5-HT, który znosiłby wszystkie skutki far-makologicznego działania 5-HT. Na przykład fenoksybenzamina i inne leki a-adrenolityczne znoszą skurczowe działanie 5-HT na wyosobnioną macicę szczura, a propranolol i związki (3-adrenolityczne znoszą hipoten- syjną fazę działania 5-HT u szczura. Fakty te świadczą o podobieństwie struktur molekularnych pobudzanych przez 5-HT i przez aminy katecho- lowe, jednak nadal nie wyjaśniają mechanizmu receptorowego działania

Read the rest of this entry »