postheadericon Małe dawki nikotyny

Małe dawki nikotyny, jakie dostają się do krwi po wypaleniu papierosa, pobudzają receptory cholinergiczne N w zwojach autonomicznych i w rdzeniu nadnerczy. W układzie współczulno-nadnerczowym oznacza to sympatykotonię i katecholaminemię. Pojawia się krótkotrwały częstoskurcz i znaczny wzrost ciśnienia tętniczego, co powtarza się po każdorazowym wypaleniu papierosa. Uraz taki polega na krótkotrwałym zwiększeniu zużycia tlenu przez mięsień sercowy przy jednoczesnym obkur- czeniu naczyń wieńcowych przez nikotynę oraz na uderzeniu fali krwi na ścianę obkurczonych tętnic. To działanie nikotyny odbywa się na tle zwiększonej zawartości tlenku węgla we krwi. Dlatego palenie sprzyja występowaniu zakrzepicy, a także niewydolności wieńcowej. Palenie tytoniu może być przyczyną pojawienia się mikromartwic mięśnia sercowego i miażdżycy tętnic obwodowych. Jest aż nadto oczywiste, że palenie tytoniu jest bezwzględnie przeciwwskazane u chorych na dusznicę bolesną, po zawale mięśnia sercowego, w chorobie Buergera, w chorobie nadciśnieniowej, w miażdżycy naczyń. Pamiętajmy jednak o profilaktyce – palenie tytoniu jest bezwzględnie przeciwwskazane dla każ-, dego, kto ceni swoje zdrowie, a zwłaszcza dla tych, którzy są świadomi szkodliwości nałogu.

Nikotyna wywołuje również niekorzystne objawy ze strony narządów, w których przeważa unerwienie przywspółczulne, w związku z pobudzeniem zwojów przywspółczulnych. Powszechnie znana jest celowość zakazu palenia tytoniu w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz w dychawicy oskrzelowej i dusznicy bolesnej.

Leave a Reply