postheadericon Lidokaina

Toksyczność i przeciwwskazania. Lidokaina w małych stężeniach (do 0,5%) odznacza się toksycznością podobną do prokainy. Natomiast w stężeniach większych toksyczność względna lidokainy w stosunku do prokainy jest większa. Zatrucie, jako wynik przedawkowania przejawia się nudnościami i wymiotami, obniżeniem ciśnienia krwi, drżeniem mięśniowym, bladością powłok zewnętrznych oraz potami. W ciężkich zatruciach występują ponadto drgawki, zaburzenia widzenia, zapaść oraz porażenie ośrodka oddechowego. U osób z zaburzeniami przewodnictwa układu bodźcoprzewodzącego serca może wystąpić nagłe zatrzymanie czynności serca. Ze względu na opisane przypadki zgonów po użyciu lidokainy zaleca się jej stosowanie w postaci 1% roztworów. Należy przy tym pamiętać, że maksymalna dawka lidokainy wynosi 200 mg, a przy równoczesnym stosowaniu leku zwężającego naczynia krwionośne – 500 mg.

W leczeniu zatrucia w celu przerwania drgawek stosuje się przede wszystkim dożylnie diazepam lub ultrakrótko działające pochodne kwa- su barbiturowego, często razem z sukcynylocholiną. Ciśnienie krwi wyrównuje się za pomocą leków sympatomimetycznych. Przeciwwskazaniem do stosowania lidokainy jest rzadkoskurcz, nużliwość mięśni oraz nadwrażliwość. Nie tak rzadko występujące odczyny uczuleniowe mogą objawiać się ciężkim nawet śmiertelnie kończącym się wstrząsem.

Leave a Reply