postheadericon Leki zwiotczające I rzędu

Do grupy tej zaliczane są alkaloidy kurary oraz syntetyczne kuraryny. Ze względu na „zbitą” budowę chemiczną są one również nazywane środkami pachykurarowymi.

Występowanie i budowa chemiczna. Alkaloidy kurary należą do najstarszych leków porażających zakończenia nerwów ruchowych. Kurara jest to wyciąg z południowoamerykańskich roślin z rodzajów Strychnos i Chondiódendion, którego tubylcy używali do zatruwania strzał. Wyciągi takie przechowywano w tykwach, garnkach lub tubach trzcinowych, stąd znane były jako calabash-curare, pot-curare lub tubo-curare. Nie oczyszczone preparaty kurary nie są obecnie używane.

Wśród alkaloidów kurary stwierdzono trzecio- i czwartorzędowe zasady amoniowe, przy czym działanie na płytkę motoryczną wywierają prawie wyłącznie zasady czwartorzędowe. Działanie alkaloidów warunkuje obecność w cząsteczce dwu atomów azotu czwartorzędowego.

Leave a Reply