postheadericon Leki sympatykolityczne

W przeciwieństwie do leków parasympatykolitycznych omawiana grupa leków jest bardzo niejednorodna. Znajdują się w niej antagoniści amin katecholowych w stosunku do receptora a-adrenergicznego (np. fenoksy- benzamina), w stosunku do receptora {3-adrenergicznego (np. proprano- lol), a wreszcie leki o działaniu presynaptycznym, które bądź upośledzają biosyntezę (np. metylodopa), bądź uwalnianie (np. guanetydyna) neu- roprzekaźnika w zakończeniach synaptycznych. Farmakologiczne skutki działania tych leków nie mogą być jednakowe,, gdyż pewne leki zupełnie wygaszają czynność układu współczulnego, np. rezerpina, inne znów hamują tylko określone skutki pobudzenia adrenergicznego w niektórych narządach, np. propranolol. Ponieważ powstały wieloznaczności nomenklaturowe, podajemy znaczenie określeń, które będą używane.

Leki sympatykolityczne – nazwa ogólna obejmująca wszystkie leki zmniejszające czynność układu współczulnego. Lek-i a – lub (5-adrenolityczne ‚- antagoniści neuroprze- kaźnika w postsynaptycznych receptorach a- lub p-adrenergicznych.

Leki blokujące neuron adrenergiczny (sympato- lityczne) — związki o działaniu presynaptycznym, które hamują biosyntezę, przechowywanie lub uwalnianie neuroprzekaźnika z zakończeń adrenergicznych.

Leave a Reply