postheadericon Leki przeciwhistaminowe

Budowa chemiczna i mechanizm działania. Stosowane od 40 lat leki prze-ciwhistaminowe są antagonistami receptorowymi histaminy, aczkolwiek rzadko ich budowa .chemiczna przypomina budowę agonisty. Budowa chemiczna związków tej grupy jest bardzo zróżnicowana i w ogólnym wzorze strukturalnym (tab. 3.1) więcej jest nieznanych rodników niż znanych atomów podstawowej struktury. Wiele leków, przeciwhistami- nowych ma pewne cechy strukturalne, które upodobniają ich budowę chemiczną do leków znieczulających miejscowo lub cholinolitycznych.

Leki przeciwhistaminowe hamują działanie histaminy na mięśnie gładkie oskrzeli i naczyń krwionośnych, na naczynia włosowate, a także na zakończenia nerwów czuciowych, natomiast nie hamują działania histaminy na czynność wydzielniczą żołądka, na mięsień macicy oraz na układ przewodzący serca. Pochodne imidazolu – cymetydyna i ranitydyna – hamują działanie histaminy na komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka, na mięsień macicy i mięsień sercowy, nie wpływają natomiast na naczyniowe i oskrzelowe działanie histaminy.

Leave a Reply