postheadericon Leki przeciwhistaminowe

Zastosowanie. Leki przeciwhistaminowe są głównie stosowane w aler- gozach (na podstawie założeń, że histamina odgrywa istotną rolę w odczynach uczuleniowych). Najlepsze wyniki uzyskuje się w katarze siennym, świądzie skóry i w pokrzywce na tle alergicznym, a także w obrzęku pochodzenia naczyniowego (np. obrzęk Quinckego). Również w lca- taralnym zapaleniu błon śluzowych dróg oddechowych (przeziębieniu) leki tej grupy mogą przynieść poprawę, łagodząc komponent autoaler- giczny. Leki te znacznie słabiej działają w alergozach przewodu pokar-mowego, w dychawicy oskrzelowej i są mało skuteczne we wstrząsie anafilaktycznym.

Działanie przeciwwymiotne leków przeciwhis tarninowych jest wykorzystywane w chorobie lokomocyjnej, w wymiotach po zabiegach chirurgicznych, po radioterapii, a także w późnych wymiotach u ciężarnych. Difenhydramina bywa stosowana w chorobie Parkinsona i w padaczce petit mai. Działanie nasenne prometazyny jest wykorzystywane w celu ułatwienia zasypiania chorych, u których odczyny uczuleniowe wywołują bezsenność. Antazolina działa miejscowo przeciwzapalnie jako lek przeciwhistaminowy i znieczulający miejscowo. Mepiraminę stosuje się niekiedy jako lek przeciwarytmiczny.

Leave a Reply