postheadericon Leki porażające zwoje

Leki porażające zwoje stosuje się w zabiegach chirurgicznych wykonywanych z kontrolowanym obniżeniem ciśnienia tętniczego i temperatury ciała. Leki porażające zwoje zapobiegają wyrównawczym wpływom ośrodków termoregulacji i naczynioruchowego, „wygaszając” skutki ich pobudzenia na poziomie zwojów współczulnych. W skład „koktajlu hi- bernacyjnego”, oprócz leków porażających zwoje, często wchodzą pochodne fenotiazyny i leki a-adrenolityczne.

Objawy zatrucia lekami porażającymi zwoje są związane z ich zasadniczym działaniem. Może pojawić się zapaść, zaparcie, suchość błon śluzowych, zaburzenia widzenia, zatrzymanie moczu. Zwalczanie tych objawów polega na pobudzeniu obwodowych zakończeń nerwów autonomicznych (np. fenylefryną, izoprenaliną, karbacholem, prostygminą).

Leki porażające zwoje są bezwzględnie przeciwwskazane w stanach niedokrwienia mózgu, serca i nerek, w organicznym zwężeniu odźwier- nika, w jaskrze oraz we wstrząsie.

Leave a Reply