postheadericon Leki pobudzające receptory P-adrenergiczne

Wszystkie leki tej grupy są pochodnymi (3-fenyloetyloaminy, przypominającymi budową chemiczną izoprenalinę (ryc. 2.20). Leki te są agoni- stami receptorów P-adrenergicznych w mięśniu sercowym, mięśniach

gładkich oraz w tkankach mających adrenergiczną regulację metabolizmu, np. w tkance tłuszczowej. Izoprenalina, która jest pierwowzorem leków P-adrenergicznych, wykazuje najsilniejsze powinowactwo do receptorów P-adrenergicznych układu przewodzącego serca.

Są jednak leki, które wybiórczo pobudzają receptory p-adrenergiczne w drzewie oskrzelowym (np. izoksysupryna) (p. ryc. 2.20).’ Leki P-adrenomimetyczne są stosowane:

– 1) ze względu na działanie nasercowe — w zaburzeniach przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok serca), w zatrzymaniu czynności serca, w zabiegach reanimacyjnych,

– 2) ze względu na działanie na drogi oddechowe – w dychawicy oskrzelowej, w rozedmie płuc, w stanach skurczowych oskrzeli i krtani,

– 3) ze względu na działanie na naczynia – w chorobach skurczowych naczyń obwodowych.

Leave a Reply